TruyenTranhVui.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

Tóm tắt nội dung truyện Vương Phi Tu Tiên: Đối Kháng Ma Vương

ND: Ký ức 4 năm trước mất đi, kim bài nữ Vân Du thế mà trở thành Vương phi? Đối kháng với Ma Vương trong truyền thuyết. Vân Du mở ra tu tiên đại đạo. ------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com ------------------------- #LMNX11 #LinhMieuNhom #LMLinhMieu #NetTruyen
Chapters: