TruyenTranhVui.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Nguyên Linh Chúa Tể

Thể Loại : Action Manhua Mystery

Tóm tắt nội dung truyện Nguyên Linh Chúa Tể

Thu phá lạn điểu ti thẩm hư đánh nát sáng thế nguyên Linh khu xác, đánh bậy đánh bạ đạt được sáng thế năng lực, trở thành mới sáng thế nguyên linh, từ đây đạp lên trở thành thế giới chân chính chúa tể truyền kỳ con đường....
Chapters: