TruyenTranhVui.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tóm tắt nội dung truyện Võ Nghịch Cửu Thiên

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Chapters: