TruyenTranhVui.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Tóm tắt nội dung truyện Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi
Chapters: