TruyenTranhVui.Online - Website đọc truyện tranh online hàng đầu Việt Nam

Yêu Giả Vi Vương

Tóm tắt nội dung truyện Yêu Giả Vi Vương

Truyện Yêu Giả Vi Vương Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...
Chapters: